Bostech s.r.o

Sme slovenská firma zaoberajúca sa distribúciou ručného pneumatického náradia určeného výhradne na priemyselné účely. Ku týmto produktom v ďalšej súčinnosti ponúkame aj prístroje na výrobu stlačeného vzduch a to skrutkové, prípadne piestové kompresory, ako aj produkty na úpravu a reguláciu stlačeného vzduchu. Firma Bostech bola založená v januári roku 2008 ako pokračovanie v už začatej činnosti na fyzickú osobu, ktorej začiatky sa datovali od polovice roku 2006 a skúsenosťami v danom odvetví od polovice roku 2001. Naše dlhoročné skúsenosti nám dovoľujú pre Vás navrhnúť vždy najoptimálnejšie riešenie do výroby, čo sa týka spotrebičov, ako aj komplexného riešenia výroby, rozvodov a úpravy stlačeného vzduchu. Tieto návrhy dokážeme aj prakticky pre Vás zrealizovať.